Dla wystawców

Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ

Created with Sketch.

Dla wystawców

Wszystkich wystawców prosimy o ustawianie swoich stoisk względem wyznaczonego miejsca.

Na terenie spotkania osoby odpowiedzialne za stoiska i wyznaczanie miejsc są SQ9WRT Marcin i SQ9KFR Tomasz.

Prosimy o stosowanie się do informacji udzielanych przez te osoby i ustawianie się w miejsca przez nie wyznaczone. Ułatwi to zwiedzającym bezproblemowe dojście i odszukanie danego stoiska.

Nie wolno blokować wyznaczonej drogi dojazdowej!

Wszystkich wystawców prosimy o potwierdzanie przybycia i rezerwację miejsc maksymalnie do 24-05-2023
tel: 500 056 607 e-mail: sq9wrt@sp9kda.pl

Plan stoisk:

Rezerwacje:

 1. SP6CYN
 2. HamRadioShop
 3. HamRadioShop
 4. SQ7LRG
 5. SQ6DG
 6. AVANTI
 7. AVANTI
 8. RJK-Radiotechnika
 9. RJK-Radiotechnika
 10. Przemek SP7VC
 11. SP9NLK Alek
 12. LRC Komunikacja
 13. LRC Komunikacja
 14. KONEKTOR
 15. KONEKTOR
 16. ERCOMER
 17. SP9JDP