Dla wystawców

Osoby odpowiedzialne za stoiska i wyznaczanie miejsc są SQ9WRT Marcin i SQ9KFR Tomasz.