Podziękowanie dla OT PZK

Trzy OT PZK
Serdecznie dziękujemy.