Konkurs „SPRAGNIENI ŁOSIA 2020”

Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ

Created with Sketch.

Konkurs „SPRAGNIENI ŁOSIA 2020”

:: Reklama - Polecamy ::TWOJA REKLAMA TUTAJ. ZOBACZ !

W związku z tym  , że w tym roku tradycyjne spotkanie ŁOŚ się nie odbędzie  z powodów    epidemiologicznych kluby SP7KED i SP9KDA proponują spotkanie  ŁOŚ na falach eteru pod hasłem „SPRAGNIENI ŁOSIA  2020”

1. Cel spotkania: podtrzymanie “łosiowych przyjaźni” na falach eteru.
2. Organizatorzy – kluby SP7KED i SP9KDA.
3. Termin 30 maja 2020 (sobota) od godziny 0.00 UTC do 24.00 UTC.
4. Pasma – wszystkie dostępne pasma i przemienniki.
5. Wywołanie SSB i FM: “wywołanie w konkursie Łoś na falach eteru”, inne emisje “CQ LOS”.
6. Uczestnicy nawiązują łączności ze stacjami organizującymi spotkania ŁOŚ.
7. Emisje: wszystkie jakie się da (dopuszcza się tam-tamy i znaki dymne).
8. Łączność może być przeprowadzona tylko raz z jednym korespondentem.
9. Organizatorzy podają raport RS(T) + ile razy uczestniczyli w organizowaniu spotkania ŁOŚ np. SP9UO podaje np. 59(9) 13 Łosi , np. SP6MQO podaje np. 57 10 Łosi, SQ6IUS podaje np. 59 06 Łosi itp.
10. Uczestnicy podają raport w formie RS(T) + NR od 01.
11. Wykaz stacji organizujących spotkania ŁOŚ (znak + ilość ŁOSI).

SP6CNU 04, SQ9WRT 05, SO9AHH 05, SP6GCU 05, SQ9OUA 05,
SP9EKF 04, SQ9OUD 03, SP9TDX 05, SQ9SBF 05, SP9LJE 10,
SQ9KFR 04, SP6MQO 10, SQ9ORQ 03, SP9UO 13, SQ9RNQ 03,
SQ9CWO 04, SQ9FMC 04, SQ9RNO 04, SQ6IUS 06, SQ6RMI 06,
SQ9CYD 13, SQ6IUF 13, SP2JMR 13, HF0LOS 13,
SP9KDA 13, SP7KED 13. SP7SZN 11. SQ7CGN 13. SP7VV 13. SQ7OIU 05,
SQ7LRQ 13. SQ7NHY 05. SQ7JS 09, SP7BIX 06, SQ7OVZ 05,
SQ7JZH 05, SQ6SGV 04,

12. Uczestnicy spotkania “SPRAGNIENI ŁOSIA 2020″ starają się zebrać jak największą ilość “ŁOSI”.
13. Nasłuchowcy starają się usłyszeć jak najwięcej stacji rozdających ŁOSIE. Poszczególne stacje można wpisać do logu tylko raz.
14. Wszyscy uczestnicy, którzy nadeślą dzienniki otrzymają certyfikat – “SPRAGNIONEGO ŁOSIA” do wydrukowania ze strony www.losnapograniczu.pl
15. Zwycięzcą w kategorii nadawców zostaje uczestnik, który zbierze jak największą ilość ŁOSI.
Zwycięzca zostaje “ŁOSIEM HONOROWYM”, a kolejnych 10 zyskuje tytuł “ŁOSIA STADNEGO”. Te dyplomy będą rozdane uroczyście na następnym spotkaniu ŁOŚ 2021.
16. Pierwsze trzy stacje w kategorii stacji nasłuchowych dostają tytuł “ŁOSIUCHOWCA HONOROWEGO”.
17. Dzienniki (wyciąg z logu) za konkurs “SPRAGNIENI ŁOSIA 2020” w terminie do 20 czerwca należy przesłać e-mailem z tytułem – ZNAK ŁOS 2020 w formacie załącznika adif w formie sp6mqo.adi na adres sp6mqo1@poczta.onet.pl lub w postaci papierowej na adres klubu SP9KDA.

SP9KDA Klub Łączności
Wielkie Przedmieście 51
46-300 Olesno

18. Rozliczenie konkursu nastąpi w terminie do 30 września 2020 i zostanie ogłoszone na stronach internetowych PZK i www.losnapograniczu.pl

Dla najaktywniejszych przewiduje się specjalne nagrody niespodzianki

Zobacz wyniki konkursu TUTAJ

:: Reklama - Polecamy ::TWOJA REKLAMA TUTAJ. ZOBACZ !