Program spotkania

Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ

Twoja reklama tutaj.

W budowie

Część główna

10:30

10:45

11:00

12:00

12:50

14:40

15:20

15:50

16:10

16:15

17:30

18:00

Część dodatkowa

Lista prelegentów:

Ad. 0 –

Twoja reklama tutaj.